Sveriges digitaliseringsstrategi 2017

Sveriges digitaliseringsstrategi 2017

Sverige är idag en av världens mest framstående länder inom digitalisering och det är viktigt att hela samhället gör insatser för att Sverige ska behålla sin ledande position inom digitalisering.

Under 2017 tog regeringen fram en digitaliseringsstrategin med målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I strategin beskrivs hur man ska bemöta de förändringar som digitaliseringen medför. Det handlar om risker och möjligheter med: artificiell intelligens, stora datamängder och robotar.

Läs hela rapporten från regeringen: Sveriges digitaliseringsstrateg 2017

Se sammanfattningen av de 5 viktiga delmålen från strategin: Sammanfattning 5 delmål

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s