Digitaliseringskonsultbranschens Färdplan

7 strategiska åtgärder

Digitaliseringskonsultbranschens Färdplan för ett fossilfritt Sverige har överlämnats till regeringen. 32 konsultbolag (Combitech Sverige, Capgemini, Sigma IT Consulting, Acando) har tagit fram planen som beskriver hur branschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige (Fossilfritt Sverige).
7 strategiska mål har lämnats in till regeringen att vidta följande åtgärder.

digplan

Ta del av den fullständiga planen här: http://fossilfritt-sverige.se/verksamhet/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplan-digitaliseringskonsultbranschen/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s